Bảo Giang Thiên Tử xuất - Bất chiến tự nhiên thành!

10 Просмотры
Издатель
☯ Mỗi một câu là một lời tiên tri ☯
Cái này được viết cách đây 500 năm và viết theo Hán Việt nên đọc rất khó hiểu
Trong phần đầu có câu **Việt Nam khởi tổ xây nên** . Mà 500 năm về trước
thì nước Việt chưa có tên -- Việt Nam . Ông Trạng Trình đã biết trước nước Việt
sẽ có tên ... Việt Nam .

Vận lành mừng gặp tiết lành
Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
Một câu là một nhiệm màu
Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
Trải vì sao mây che Thái Ất
Thủa cung tay xe nhật phù lên
Việt Nam khởi tổ xây nên
Lạc Long ra trị đương quyền một phương
Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
Ðến Ðinh Hoàng nối ngôi cửu ngủ
Mở bản đồ rủ áo chấp tay
Ngự đao phút chốc đổi thay
Thập bát tử rày quyền đã nổi lên
Ðông a âm vị nhi thuyền
Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh
Chấn cung hiện nhật quang minh
Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
Ðoài cung vẻ rạng trăng thu
Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn
...
(Có một vài chỗ trong video bị mất âm thanh do lỗi kỹ thuật, kính mong quý anh chị em thông cảm)
________________________________________________________
✔ Trang web →
✔ FB →
✔ Groups →
✔ Page →
Категория
Разное
Комментариев нет.

Top.Mail.Ru
.